Cennik

Zapraszamy do Sezamkowa przez cały rok, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 do 17:00.

Opłaty za przedszkole:

  • Czesne (stała, comiesięczna opłata), dla dzieci przebywających w Sezamkowie od 7.00. do 17.00 wynosi 690 zł. Od 01.09.2024 czesne wyniesie 760 zł.
  • Czesne płatne jest miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca,
  • Podane odpłatności nie obejmują składki za dobrowolne ubezpieczenie dziecka przez okres obowiązywania umowy, wyżywienie i dodatkowo płatne zajęcia popołudniowe.
  • Nie odebranie Przedszkolaka do godziny 17.00 powoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobytu Przedszkolaka w Sezamkowie.
  • Odpłatność za dwudaniowy obiad i podwieczorek wynosi 13 zł dziennie. Śniadanie dzieci przynoszą z domu w śniadaniówkach.

Umowa w przedszkolu

Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Przedszkolem Niepublicznym "Sezamkowo" precyzuje Umowa przyjęcia dziecka do przedszkola na rok bieżący wraz z Kartą zgłoszenia dziecka.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci i rodziców przyszłych przedszkolaków na zajęcia adaptacyjne.

Pozwalają dziecku oswoić się z nowym otoczeniem, nawiązać kontakt z wychowawcą, przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania w grupie,  zmniejszyć stres związany z rozstaniem z rodzicami.

 

do góry