Cennik

Zapraszamy do Sezamkowa przez cały rok, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 do 17:00.

Opłaty za przedszkole:

  • Czesne (stała, comiesięczna opłata), zależne jest od formy korzystania z naszych usług:
    • Dla dzieci korzystających wyłącznie z zajęć Sezamkowa, prowadzonych w godzinach 8.00 do 13.00 czesne wynosi 590 zł.
    • Czesne, dla dzieci przebywających w Sezamkowie od 7.00. do 17.00 wynosi 640 zł.
  • Czesne płatne jest miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca,
  • Podane odpłatności nie obejmują składki za obowiązkowe ubezpieczenie dziecka przez okres obowiązywania umowy, podręczniki i wyżywienie.
  • Dla dzieci korzystających wyłącznie z zajęć Sezamkowa opłata, za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę pobytu Przedszkolaka w Sezamkowie wynosi 10 zł ,
  • Nie odebranie Przedszkolaka do godziny 17.00 powoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobytu Przedszkolaka w Sezamkowie,
  • Odpłatność za dwudaniowy obiad i podwieczorek wynosi 8 zł dziennie. Śniadanie dzieci przynoszą z domu w śniadaniówkach.

Umowa w przedszkolu

Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Przedszkolem Niepublicznym "Sezamkowo" precyzuje umowa przyjęcia dziecka do przedszkola na rok bieżący wraz z kartą zgłoszenia dziecka.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci i rodziców przyszłych przedszkolaków na zajęcia adaptacyjne.

Pozwalają dziecku oswoić się z nowym otoczeniem, nawiązać kontakt z wychowawcą, przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania w grupie,  zmniejszyć stres związany z rozstaniem z rodzicami.

 

do góry