Dane osobowe

Niepubliczne Przedszkole Sezamkowo, w obszarze danych osobowych postępuje zgodnie z przyjętą i wdrożoną wewnętrzną "Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Niepublicznym Sezamkowo w Katowicach".

Zgodnie z rozdziałem V tej polityki:

  • Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie w celach związanych z bieżącą działalnością przedszkola i jedynie od osób bezpośrednio zainteresowanych, za ich zgodą.
  • Dane osobowe gromadzone są w postaci zbiorów w systemie informatycznym, zbiorach tradycyjnych.
  • Gromadzone dane osobowe udostępniane są:
    • pracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
    • organom nadzoru, w zakresie określonym przepisami.
  • Zakres gromadzonych danych osobowych jest zgodny z przepisami prawa.
do góry