Nasi wychowawcy

W Sezamkowie na stałe zatrudnionych jest:

  • 4 nauczycieli,
  • 2 asystentów nauczycieli,
  • nauczyciel rytmiki i muzyki,
  • artysta plastyk.

Przyjmujemy również okresowo praktykantów. W tym charekterze, szczególnie mile widziani są studenci ostatnich lat kierunków Wychowania Przedszkolnego.

Podstawowy wymóg stawiany naszej kadrze pedagogicznej, to wysokie kwalifikacje i umiejętność ich wykorzystania w codziennej pracy. Dlatego wspieramy rozwój naszych pedagogów, wykorzystując i umożliwiając różne formy doskonalenia zawodowego.

Drugim głównym zadaniem zespołu młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli Sezamkowa jest stworzenie i utrzymanie ciepłej i przyjaznej atmosfery, zwiększającej efekty edukacyjne. Preferujemy małe, 15-18 osobowe grupy wiekowe. Dzięki temu nasi wychowawcy mają optymalne możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia. Ponadto małe grupy pozwalając dotrzeć do każdego dziecka i zorganizować najlepszą dla jego indywidualnych potrzeb, linię nauczania i wychowania.

Zobacz naszych wychowawców

PRACUJ Z NAMI > zobacz ofertę pracy

do góry